Studio Ligjore e Kontabiliteti

Albanian-Language English

CV

Polikrat Kuri: Kontabël i Miratuar
Administrator i Studio Kuri
Edukimi: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë
1997: fiton provimin si Kontabël i Miratuar


Kurse kualifikimi:Brenda dhe jashtë vendit
CV Profesionale: Gjuhë e huaj: Anglisht, Frengjisht
Anëtar i Institutit të Kontabilistëve të Miratuar